• Rajisthan Tiger Tour
  New Delhi, Jaipur
 • Mughal Triangle Tour
  New Delhi, Jaipur
 • Rajasthan kings Tour
  New Delhi, Ajmer, Jaipur, Jodhpur, Pushkar, Udaipur, Agra, Ranakpur
 • Golden Triangle Tour
  New Delhi, Jaipur, Agra
 • Rajasthan Wildlife Safari Tour
  New Delhi, Jaipur, Sawai Madhopur, Agra
 • Mewar Tour with Agra
  New Delhi, Chittorgarh, Jaipur, Pushkar, Udaipur, Agra